Otel Yorum Web Sitesi Koşulları ve Bildirimleri


Otelyorum.com web sitesine (“Web Sitesi”) hoş geldiniz. Bu Web Sitesi yalnızca seyahat bilgilerini toplamaları, seyahat konularına ilişkin görüşlerini ortaya koymaları, otel ve uçek bileti konusunda fiyat karşılaştırmaları ve interaktif seyahat forumlarına katılmalarında müşterilere yardım etmek amacıyla sunulmaktadır ve diğer bir amaca hizmet etmemektedir. “Biz”, “bize”, “bizim” ve “Otel Yorum” terimleri, bir Bastıyalı Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. kuruluşu olan Otel Yorum markalı kuruluşa ve/veya yan kuruluşlarına atıfta bulunmaktadır. “Siz” terimi ise Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya Web Sitesi’ne içerik gönderen müşteriye atıfta bulunmaktadır.

 

Müşteriler, Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini Otel Yorum’a iletebilirler:

Şikayetleriniz için destek@otelyorum.com adresine e-posta gönderebilirsiniz veya bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 

Otel Yorum
1375 Sok. No:25 D.201, Alsancak, İzmir / Türkiye

 

Bu Web Sitesi, aşağıda yer alan bütün koşulları ve bildirimleri (müştereken “Sözleşme”) herhangi bir değişiklik söz konusu olmaksızın kabul etmeniz koşuluyla size sunulmaktadır. Herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunmanız veya kullanmanız durumunda, sözleşme ile bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu koşulların tamamını kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi’ni kullanmayınız. Sözleşme’nin en yeni versiyonunu görmek için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmeyi unutmayınız. Takdir hakkı yalnızca bize ait olmak üzere ve önceden bildirimde bulunmaksızın, sözleşme’yi herhangi bir zamanda değiştirme veya diğer şekillerde güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bu Web Sitesi’ni kullanmaya veya erişimde bulunmaya devam etmeniz durumunda, güncellenmiş veya tadil edilmiş olan Sözleşme’yi kabul ettiğiniz farz edilecektir.

 

1. WEB SİTESİ’NİN KULLANILMASI
Bu Web Sitesi’ni kullanmanızın bir koşulu olarak, bu Web Sitesi’nde sunduğunuz bütün bilgilerin doğru, güncel ve tam olduklarını, bir Otelyorum.com hesabınız varsa hesap bilgilerinizi koruyacağınızı ve sizin haricinizdeki herhangi bir kişi tarafından hesap bilgilerinizin kullanılmasına nezaret edeceğinizi ve bu kullanımlardan tamamen sorumlu olacağınızı ve Otel Yorum web sitesi için herhangi bir şifre gerekmesi halinde, gerçekleştirilen tüm şifre gerektiren işlemlerden sorumlu olacağınızı, şifreleri derhal değiştireceğinizi yahut herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olmanız halinde, durumu derhal Otel Yorum’a bildireceğinizi, şahsi bilgilerinizi kaydetmemize onay verdiğinizi ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve web sitemize katkıda bulunabilmek için en az 13 yaşında olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Otel Yorum, 13 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Takdir hakkı yalnızca bize ait olmak üzere, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi’ne ve sunduğumuz hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda ve bu sözleşme’nin ihlal edilmesi de dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın üzere herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktayız.

Müşteriler, internete ilişkin tüm ücretlerin, vs. kendi sorumluluğunda olduğunu da ayrıca kabul eder.

 

2. YASAKLANAN AKTİVİTELER
Müşteriler, bu Web Sitesi’nde yer alan içerik ve bilgiler (mesajlar, veriler, bilgiler metinler, müzikler, sesler, fotoğraflar, grafikler, videolar, haritalar, simgeler, yazılımlar, kodlar veya diğer materyaller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve ayrıca söz konusu içerik ve bilgileri sunmak için kullanılan altyapının Otel Yorum adına tescilli olduğunu kabul etmektedir. Bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı veya tekrar satmamayı taahhüt ve kabul etmektesiniz. Ayrıca aşağıdaki hareketleri bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektesiniz;

 

A- Bu Web Sitesi’nin içeriğinin ticari veya pazarlama maksatları için kullanılması;
B- Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;
C- Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;
D- Takdir hakkı bize ait olmak üzere, altyapımıza makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;
E- Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;
F- Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;
G- Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, Otel Yorum tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.
H- Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarınızın üçüncü kişilere devredilmesi.

 

3. GİZLİLİK POLİTİKASI
Otel Yorum, gizliliğinizin korunmasına inanmaktadır. Gizlilik uygulamalarımızı anlamak için, Otel Yorum.com sitesini kullanmanızın da tabi olduğu güncel Gizlilik Politikamızı lütfen inceleyiniz.

 

4. DEĞERLENDİRMELER, YORUMLAR VE DİĞER İNTERAKTİF ALANLARIN KULLANILMASI
Yorumlarınızı bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyacağız. Girilen yazılarda yer alan otel değerlendirmeleri, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler ve saire de dahil olmak üzere elektronik postalar veya bu Web Sitesi’nde yer verilen yazılar (müştereken, “Yazılar”) aracılığıyla veya diğer şekillerde bu Web Sitesi’ne içerik sunmak suretiyle, (a) halihazırda bilinen veya ileride geliştirilecek olan medyaları kullanmak suretiyle, dünya genelinde söz konusu Yazıların kullanması, çoğaltması, değiştirmesi, uyarlaması, tercüme etmesi, dağıtması, yayımlaması, bunlardan türevsel çalışmalar elde etmesi ve umuma neşretmesi ve icra etmesi, (b) söz konusu Yazı ile bağlantılı olarak sunmuş olduğunuz ismi kullanması, (c) kullanıcı bilgilerinin pazarlama ve/veya ticari amaçlarla kullanılması için, Otel Yorum ve yan kuruluşlarına, münhasır olmayan, telif hakkı ödemesiz ve diğer her türlü ücret ve fiyattan ari olarak, daimi, devredilebilir ve tamamen alt lisanslanabilir bir hakkı, gayrı kabili rücu, şekil, içerik ve yer kısıtlaması olmaksızın vermektesiniz. Takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, Otel Yorum’un yorumlarınıza ve değerlendirmelerinize atıfta bulunabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu sözleşmenin ihlal edilmesi yoluyla yazılar üzerinde sizin veya Otel Yorum’un sahip olduğu haklara tecavüz eden kişi veya kuruluşları yasalar önünde kovuşturmaya tabi tutması için Otel Yorum’a bir hak vermektesiniz. Yazıların gizli veya tescilli nitelikte olmadığını kabul ve ikrar etmektesiniz.

Site, sizin veya üçüncü tarafların seyahat deneyimlerine ilişkin değerlendirmeleri veya diğer içeriği, mesajları, materyalleri veya Site’de bulunan diğer unsurları koyabileceğini tartışma forumlarını, bülten tahtalarını, değerlendirme hizmetlerini veya diğer forumları içerebilecektir ("İnteraktif Alanlar"). Otel Yorum’un bu türden İnteraktif Alanlar’ı sağlaması durumunda, söz konusu İnteraktif Alanlar’ı kullanmanızdan ve bu alanları riski size ait olmak üzere kullanmaktan sadece siz sorumlusunuz. İnteraktif Alanlar’ı kullanmanız durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri Site’ye koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde kabul etmektesiniz.

Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal ("İçerik");
Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak veya duruma göre bir başka yerel mercinin, kuralları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel, ulusal veya uluslararası bir yasayı ihlal edecek olan İçerik;
Bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek İçerik;
Bir kişi veya kuruluşu taklit eden veya diğer şekillerde Otel Yorum da dahil olmak üzere bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinize dair yanıltıcı bilgi veren İçerik;
Talep edilmeden gönderilen promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
Soyadı (aile adı), adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi karı numaraları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafa ait özel bilgiler;
Üçüncü bir kişinin kimlik bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
Virüsler, bozuk veriler veya diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar;
İçerik’in bırakıldığı İnteraktif Alanlar’ın konusu ile ilişkisiz olan İçerik; veya
Otel Yorum’un münhasır takdir hakkına bağlı olarak, (a) yukarıdaki bentleri ihlal eden, (b) sakıncalı olan, (c) diğer bir kişinin interaktif alanları veya Site’yi kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen veya sınırlandıran veya (d) Otel Yorum’u veya kullanıcılarını herhangi bir türden zarara veya mali yükümlülüğe maruz bırakabilecek olan içerik veya bu içeriğe yönelik linkler.
Otel Yorum, sizin veya üçüncü bir tarafın koyduğu, sakladığı veya yüklediği bir İçerik veya bunların maruz kalabileceği zarar veya ziyanlar ile ilgili olarak mali veya diğer hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir ve Otel Yorum, karşılaşabileceğiniz hatalar, hakaretler, iftiralar, karalamalar, ihmaller, sahtekarlıklar, müstehcenlik, pornografi veya sövgülerden ötürü bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bir interaktif hizmet sağlayıcısı olarak, Otel Yorum, kullanıcılarının herhangi bir forumda, kişisel giriş sayfasında veya diğer bir interaktif alanda sunmuş olduğu beyanlardan, ifadelerden veya İçerik’ten ötürü bir yükümlülüğe sahip değildir. Otel Yorum’un, interaktif alan aracılığıyla ilan edilmiş veya dağıtılmış olan İçerik’i taramak, düzeltmek veya izlemek gibi bir yükümlülüğünün olmamasına karşın, Otel Yorum, Site’ye koyulan veya Site’de saklanan bir İçerik’i herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kaldırma, tarama veya düzeltme hakkını saklı tutmakta ve bu bakımdan mutlak bir takdir yetkisine sahip bulunmaktadır ve masrafları tamamen size ait olmak üzere, Site’ye bırakılan veya Site’de saklanan bir İçerik’in yedek kopyalarının alınması veya yenisi ile değiştirilmesi tamamen sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır.

 

İçerik üzerinde (atıfta bulunma veya bütünlük hakları da dahil olmak üzere) manevi haklara sahip olduğunuzun tespit edilmesi durumunda, işbu Sözleşme ile (a) İçerik veya İçerik’in türevsel çalışmaları veya iyileştirmeleri veya güncellemeleri ile bağlantılı olarak kişisel olarak tanımlanabilir bir bilginin kullanılmasını gerekli kılmadığınızı; (b) Otel Yorum veya lisans alanları, halefleri ve devralanları tarafından İçerik’in yayımlanmasına, kullanılmasına, modifiye edilmesine, silinmesine ve istifade edilmesine bir itirazınızın bulunmadığını; (c) İçerik üzerinde bir eser sahibinin sahip olduğu bütün manevi haklardan daimi olarak feragat ettiğinizi ve bunlara ilişkin olarak bir tazmin veya hak talebinde bulunmamayı kabul ettiğinizi; ve (d) söz konusu manevi haklar nedeniyle diğer şekillerde Otel Yorum’a karşı yapabileceğiniz tazmin taleplerinden Otel Yorum’u ve lisans alanlarını, haleflerini ve devralanlarını daimi olarak ibra ettiğinizi beyan etmektesiniz.

 

Yukarıda belirtilen hükümler ihlal edilecek tarzda İnteraktif Alanlar’ın veya Site’nin diğer kısımlarının kullanılması, bu Site Koşullarının bir ihlalini teşkil etmektedir ve diğer hususların yanı sıra, İnteraktif Alanlar’ı ve/veya Site’yi kullanma haklarınızın sona erdirilmesi veya askıya alınması ile neticelenebilecektir. Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, Otel Yorum’un sistemlerini ve müşterilerini korumak veya Otel Yorum’un işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, Otel Yorum, kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen İçerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. Otel Yorum'un söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, Otel Yorum'un Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Müşteriler, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm haklarının Otel Yorum’a mahfuz olduğu takdirde, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler.

 

5. SEYAHAT DESTİNASYONLARI
Uluslararası destinasyonlara yapılan seyahatler de dahil olmak üzere seyahatlerin büyük bir kısmının kazasız olarak tamamlanmasına karşın, diğerlerine nazaran belirli destinasyonlara yapılacak seyahatler daha yüksek riskler içerebilmektedir. Otel Yorum, seyahatçilerin, uluslararası destinasyonlar için seyahat rezervasyonları yaptırmadan önce, yasalar, yahut duruma göre yerel kaynaklar ve gidilecek ülke hükümetlerinin seyahat yasaklarını, uyarılarını, duyurularını ve tavsiyelerini araştırmalarını ve incelemelerini önermektedir. 

BELİRLİ ULUSLARARASI DESTİNASYONLARA SEYAHAT EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ VERMEK SURETİYLE, OTEL YORUM, BU TÜRDEN BİR DESTİNASYONA YAPILACAK SEYAHATİN ÖNERİLİR OLDUĞUNA VEYA RİSK TAŞIMADIĞINA DAİR HİÇ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR VE SÖZ KONUSU DESTİNASYONLARA SEYAHAT EDİLMESİNDEN DOĞACAK ZARAR VEYA ZİYANLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

6. YÜKÜMLÜLÜKTEN İMTİNA
BU WEB SİTESİ’NDE YAYIMLANAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER, YANLIŞLIKLAR VE HATALAR İÇEREBİLECEKTİR. OTEL YORUM VE BAĞLI KURULUŞLARI, BU WEB SİTESİ’NDE TEŞHİR EDİLEN OTEL, HAVA, GEZİ, ARABA VE SEYAHATLE İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE AÇIKLAMALARIN (FİYATLANDIRMA, FOTOĞRAFLAR, OTEL İMKANLARI LİSTESİ, GENEL ÜRÜN AÇIKLAMALARI, VS DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTE VE BUNLARIN İÇEREBİLECEKLERİ HATALAR VEYA DİĞER YANLIŞLIKLARA BAĞLI BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜKLERDEN İMTİNA ETMEKTEDİR.

OTEL YORUM, BU WEB SİTESİ’NDE YER ALAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN HİÇ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR VE BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN BU WEB SİTESİ’NE DAHİL EDİLMESİ VEYA BU WEB SİTESİ’NDE SUNULMASI, SÖZ KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET İLE İLGİLİ OLARAK OTEL YORUM’UN ONAYINI VEYA TAVSİYESİNİ TEŞKİL ETMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN TAMAMI HERHANGİ BİR GARANTİ SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN "OLDUKLARI GİBİ" SUNULMAKTADIR. OTEL YORUM, BU WEB SİTESİ’NİN, SUNUCULARININ VEYA GÖNDERİLMİŞ OLAN BİR ELEKTRONİK POSTANIN VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ BÜTÜN GARANTİLERDEN VE KOŞULLARDAN İMTİNA ETMEKTEDİRLER. OTEL YORUM, İŞBU SÖZLEŞME İLE, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKKI VE HAK İHLALSİZLİĞİNE BAĞLI BÜTÜN DOLAYLI GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZ KONUSU BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER İLE İLGİLİ BÜTÜN GARANTİ VE KOŞULLARDAN İMTİNA ETMEKTEDİR.

OTEL YORUM (MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ VE YAN KURULUŞLARI); HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA, İSTER BİR İHMAL NAZARİYESİNE, AKDE, HAKSIZ EDİME, KAT’İ MALİ YÜKÜMLÜLÜĞE İSTER BAŞKA BİR HUSUSA BAĞLI OLSUN, OTEL YORUM SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ (BU WEB SİTESİ’NDE YER ALAN GÖRÜŞLERE İTİMAT ETMENİZ; BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ALINMIŞ OLAN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, BİLGİLER, YAZILIMLAR, LİNKLİ SİTELER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER; VEYA DİĞER ŞEKİLLERDE BU WEB SİTESİNE ERİŞİM YAPILMASI, GÖRÜNTÜLENMESİ VEYA KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ OLANLAR DA DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) BU WEB SİTESİ’NE ERİŞİMDE BULUNMANIZ, GÖRÜNTÜLEMENİZ VEYA KULLANMANIZDAN VEYA BU WEB SİTESİ’NE ERİŞİMDE BULUNMANIZ, GÖRÜNTÜLEMENİZ VEYA KULLANMANIZDA YAŞANACAK GECİKMELERDEN VEYA BU EDİMLERİN İFA EDİLEMEMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU HALLERLE İLGİLİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZALANDIRICI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Mali yükümlülüğün sınırlandırılması, taraflar arasındaki risk paylaşımını yansıtmaktadır. Bu koşullarda belirtilen sınırlı bir çözüm yolunun, elzem maksadını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde dahi bu bölümde belirtilen sınırlandırmalar geçerli olmaya devam edecektir. Bu koşullarda yer alan mali yükümlülüğün sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, Otel Yorum'un menfaatinedir.

 

7. TAZMİN ve RÜCU
(i) Bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’de referans yapılan dokümanları ihlal etmeniz;
(ii) Bir yasayı veya üçüncü bir tarafın sahip olduğu hakları ihlal etmeniz; veya
(iii) Bu Web Sitesi’ni kullanmanız
neticesinde üçüncü tarafların ortaya koyacağı bütün tazmin talepleri, dava gerekçeleri, talepler, rücular, ziyanlar, zararlar, para cezaları, cezalar veya makul hukuki ücretler ve muhasebe ücretleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer maliyetler ve giderler için Otel Yorum’u ve yan kuruluşlarını ve bunların memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini müdafaa ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Otel Yorum, üçüncü kişilere ve/veya herhangi bir resmi mercie, müşterilerin hareketleri sonucunda yapılacak ödemeler ve bunların türevlerine ilişkin olarak müşterilere rücu hakkına sahiptir.

 

8. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNİN LİNKLERİ
Bu web sitesi, Otel Yorum dışındaki taraflarca işletilmekte olan web sitelerine yönelik hiperlinkler içerebilecektir. Bu hiperlinkler yalnızca referans amaçlı olarak size sunulmaktadır. Bu web sitelerini kontrol etmemekteyiz ve bunların içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından veya diğer uygulamalarından sorumlu bulunmamaktayız. Ayrıca (ister bu web sitesinden isterse diğer web sitelerinden) seçtiğiniz linklerin veya indirdiğiniz yazılımların, virüsler, solucanlar, truva atları, kusurlar veya yıkıcı mahiyetteki diğer unsurları içermediğinden emin olmak üzere gerekli önlemleri almak size bağlı bulunmaktadır. Söz konusu web sitelerine yönelik hiperlinklere yer vermemiz, bu web sitelerinde yer alan materyalleri onayladığımız veya bunların operatörleri ile herhangi bir ilişki içinde bulunduğumuz anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda, Otel Yorum sitesinde bulunan profilinizi, diğer bir üçüncü taraf sitesinde bulunan bir profile linklemeniz üçüncü taraf bir site tarafından istenebilecektir. Bunu yapmak bütünüyle tercihinize bağlıdır ve bu bilgilerin linklenmesine izin verme kararı (söz konusu üçüncü taraf sitesinde) herhangi bir zamanda devre dışı bırakılabilecektir.

 

9. BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIMLAR
Aksi belirtilmediği takdirde, web sitelerinde bulunan materyaller yalnızca Türkiye'de mevcut olan Otel Yorum’un hizmetleri, web siteleri, ortakları ve diğer ürünler hakkında bilgi vermek ve bunların tanıtımını yapmak maksadıyla sunulmaktadırlar. Otel Yorum web sitesi, Türkiye, İzmir'de bulunan ofislerinden olmak üzere Otel Yorum tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Otel Yorum web sitesinde bulunan materyallerin, Türkiye dışında uygun nitelikte veya kullanılabilir olduğu yönünde hiç bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Otel Yorum web sitesine Türkiye sınırları dışından erişimde bulunmayı seçen kişiler, bunu kendi istekleri doğrultusunda yapmaktadırlar ve varsa ve geçerli oldukları dereceye kadar yerel yasalara riayet etmekten sorumlu bulunmaktadırlar. 

Bu Web Sitesi’nde yer alan bütün HTML, XML, Java kodları ve Active X kontrolleri de dahil olmak üzere bütün yazılımların Otel Yorum ve/veya yan kuruluşlarına ait olduğunu ve telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunduğunu belirtmek istiyoruz. Yazılımın çoğaltılması veya yeniden dağıtılması açık bir şekilde yasaktır ve ağır sivil veya cezai cezalar ile neticelenebilecektir. İhlalde bulunanlar mümkün olan azami dereceye kadar kovuşturulacaklardır.

YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE, TEKRAR ÇOĞALTMA VEYA YENİDEN DAĞITIMINI YAPMA MAKSATLI OLARAK YAZILIMIN DİĞER BİR SUNUCUYA VEYA LOKASYONA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİN BİR ŞEKİLDE YASAKTIR. GARANTİ VARSA, YAZILIM, YALNIZCA, LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINA GÖRE GARANTİ EDİLMEKTEDİR.

 

10. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ
Bu Web Sitesi’nin bütün içeriği: ©2012 Otel Yorum bütün hakları saklıdır. Otel Yorum, kendisi haricindeki tarafların işlettiği web sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir. Otel Yorum, (O harfi) logosu ve Site’de teşhir edilen diğer bütün ürün veya hizmet isimleri, sloganları veya Site’deki her türlü tanımlayıcı işaretleri; Otel Yorum ve/veya tedarikçilerinin veya lisans verenlerinin tescilli ve/veya genel hukuk kapsamındaki ticari markalarıdır ve Otel Yorum’un veya ilgili ticari marka sahibinin önceden vereceği yazılı izin olmaksızın, belirsizlik yaratmak da dahil, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamazlar. Ayrıca bütün sayfa başlıkları, özgün grafikler, buton simgeleri ve skriptler de dahil olmak üzere Web Sitesi’nin dizaynı, görünümü ve yapısı, Otel Yorum’un hizmet markası, ticari markası ve/veya ticari takdim şeklidir ve Otel Yorum’un önceden vereceği yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, sunulamaz, dağıtılamaz veya kullanılamazlar. Site’de zikredilen diğer bütün ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün isimleri ve şirket isimleri, tanımlayıcı işaretler veya logoları, bunların sahiplerinin mülküdür. Ticari isim, ticari marka, imalatçı, tedarikçi ismi yoluyla veya diğer şekillerde bir ürüne, hizmete, işlemeye veya diğer bilgilere yapılan referanslar, bunların Otel Yorum tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Bu Sözleşme’de zikredilen diğer logolar ve ürün ve şirket isimleri, bunların sahiplerine ait ticari markalar olabileceklerdir.

Fikri mülkiyete ilişkin tüm onay ve kabuller işbu Kullanım Şartları’nın ayrılmaz bir parçası ve eki sayılacaktır. Bu taahhüt bölünebilir bir taahhüt addedilerek, işbu Kullanım Şartları’nın, Web Sitesi’ne üyeliğin feshinden sonra da geçerli kalacaktır. Müşteriler, üçüncü kişilerce profillerinin görülebilmesine onay vermektedirler. Bu kapsamda, Otel Yorum’un, WebSitesi’nde yayınlanan belge ve verilerle ilgili taleplere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

11. GENEL
Bu Web Sitesi T.C. yasalarına tabi bulunmaktadır. İşbu Sözleşme ile T.C. yasalarına göre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve bu Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek bütün ihtilafların adı geçen mahkemelerce adil ve uygun şekilde çözüme kavuşturulacağını kabul etmektesiniz. Web Sitesi ile ilgili olarak Otel Yorum aleyhine yapabileceğiniz bütün taleplerin, İzmir yetkili mahkemeleri tarafından ele alınıp karara bağlanması gerektiğini kabul etmektesiniz. Bu paragraf da dahil olmak üzere bu koşulların içerdiği hükümlerin tamamına işlerlik kazandırmayan bir yargı bölgesinde bu Web Sitesi’nin kullanımı yetkisizdir.

Bu Sözleşme veya bu Web Sitesi’nin kullanımı neticesinde siz ile Otel Yorum arasında bir ortak girişim, temsilcilik, acentelik, ortaklık veya istihdam ilişkisi tesis edilmediğini kabul etmektesiniz.

Bu Sözleşme’yi ifa etmemiz yasalara ve yasal süreçlere tabi bulunmaktadır ve bu Sözleşme’de yer alan hiç bir şey, yasa yaptırım kurumlarının veya diğer resmi ve yasal kurumların taleplerine veya bu Web Sitesi’nin kullanılmasına veya bu kullanım ile ilişkili olarak bize sunulmuş olan veya bizim topladığımız bilgilere ilişkin koşullara riayet etme hakkımızı sınırlandırmamaktadır. Yasaların izin verdiği dereceye kadar, bu Web Sitesine erişimde bulunmanız veya kullanmanız ile ilgili bir tazmin talebini veya dava gerekçesini, vuku bulduğu tarihi takip eden iki (2) yıl içinde ortaya koyacağınızı, aksi takdirde söz konusu tazmin talebi veya dava gerekçesinden gayrı kabili rücu olarak feragat edilmiş olacağını kabul etmektesiniz.

Yukarıda yer alan garanti feragatleri ve yükümlülüğün sınırlandırılmasına ilişkin hükümler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yasaya istinaden geçersiz veya yaptırımsız olduğunun tespit edilmesi durumunda, geçersiz veya yaptırım gücünden uzak hüküm, orijinal hükmün niyetine en yakın olan geçerli ve yaptırıma tabi tutulabilir diğer bir hükümle değiştirilmiş addedilecek ve bu Sözleşme’nin diğer bütün hükümleri yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme (ve bu Sözleşme’de atıfta bulunulan diğer hüküm ve koşullar), bu Web Sitesi ile ilgili olarak siz ile Otel Yorum arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmektedir ve bu Web Sitesi ile ilgili olarak müşteri ile Otel Yorum arasında var olan elektronik, şifahi veya yazılı formdaki eski veya eş zamanlı diğer bütün iletişimlerin ve tekliflerin yerini almaktadır. Bu Sözleşme’nin ve elektronik formda yapılan bir bildirimin matbu bir versiyonu, matbu formda olmak üzere orijinal olarak oluşturulmuş ve saklanmış diğer işletme belgeleri ve kayıtları ile aynı derecede ve aynı koşullara tabi olmak üzere, bu Sözleşme ile ilgili olarak adli veya idari takibatlarda kabul edilebilir nitelikte olacaktır.

Bu Web Sitesi’nde zikredilen şirketler, ürünler, insanlar, karakterler ve/veya verilerin kurgusal isimlerinin herhangi bir gerçek kişiyi, şirketi, ürünü veya etkinliği temsil etmesi amaçlanmamaktadır.

Bu Sözleşme ile açık bir şekilde verilmemiş olan bütün haklar saklı tutulmaktadır.